Kinderopvang Langedijk

Welkom bij de Kinderopvang Langedijk, de plek waar alles draait om het kind!
meer...

Aanmelden voor vakantieopvang

Aanmelden voor vakantieopvang

Vakantieopvang
Vakantieopvang is alleen mogelijk op deze locaties.
Gegevens kind
Gegevens ouder/verzorger
(Contracthouder) *** Dit e-mailadres gebruiken we voor alle communicatie, zoals toesturen contract, nieuwsbrieven, etc.
(i.v.m. automatische incasso)
Opvang
Afspraken vakantieopvang:
Vakantieopvang valt onder flexibele opvang middels een 0-urencontract. Gewenste opvangdagen en tijdsblokken kunnen middels het ouderportaal aangevraagd worden. Na aanmelding ontvangt u inloggegevens om gebruik te maken van het ouderportaal. Halve dagopvang is alleen mogelijk als er die dag geen uitstapjes gepland zijn.
Vakantieopvang valt onder de Wet Kinderopvang. Onder bepaalde voorwaarden kunt u hiervoor kinderopvangtoeslag aanvragen. Voor meer informatie zie www.toeslagen.nl.

U krijgt van ons via het ouderportaal een bevestiging van de voor u gereserveerde dagdelen.

Annuleren van dagdelen is alleen mogelijk via het ouderportaal, tot twee weken voor de betreffende datum.

Bij spoedaanmeldingen binnen twee weken, is na bevestiging onzerzijds, annulering niet meer mogelijk.

U ontvangt een digitale factuur op bovengenoemd e-mail adres.

Het bedrag wordt automatisch geïncasseerd van bovengenoemd rekeningnummer. Als u ook reguliere BSO of dagopvang bij ons afneemt, kunnen er andere afspraken gemaakt zijn.