Kinderopvang Langedijk

Welkom bij de Kinderopvang Langedijk, de plek waar alles draait om het kind!
meer...

Community

Community

Kinderopvang biedt opvang aan kinderen van 0-12 jaar. Dat gebeurt in een veilige omgeving, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen en de wereld kunnen ontdekken. Ieder kind is uniek en Kinderopvang Langedijk draagt in afstemming met ouders bij om juist deze eigenheid te helpen vormen en te versterkten.

De cirkel is rond
Op deze manier onstaat er een cirkel van kinderen, ouders en medewerkers. Binnen deze cirkel wil Kinderopvang Langedijk een goede, stabiele en plezierige basis bieden waarin het kind kan opgroeien en zich kan ontwikkelen. Professionals hebben veel kennis, ervaring en deskundigheid om hier invulling aan te geven. Deze kennis kunnen zij breder inzetten, dan alleen tijdens de opvang. Samen doen, samenwerken, samen kennis delen en samen plezier maken: het bouwen van een community, wat voor SKL een belangrijke pijler is als maatschappelijke organisatie.

Invulling community
De commmunity krijgt zijn invulling door het delen van kennis tijdens bijvoorbeeld ouderavonden of nieuwsbrieven met specifieke onderwerpen die betrekking hebben op het kind. SKL organiseert tevens een aantal keer per jaar activiteiten waar ouders, kinderen en medewerkers samen komen, zoals de Voorleesoptocht, Langedijker Run en het Voorleesontbijt. Deze activiteiten zijn een mix van inhoud (lezen, bewegen, etc), plezier maken en samen kennis delen. 

Kijk regelmatig op onze agenda op de homepage welke acitviteiten er gepland zijn. Welke is voor u en uw kind leuk om te komen?