Kinderopvang Langedijk

Welkom bij de Kinderopvang Langedijk, de plek waar alles draait om het kind!
meer...

Gastouderopvang

Gastouderopvang

Opvang via een gastouder heeft zo zijn voordelen. Het is kleinschalig, de opvangtijden zijn flexibel en uw kind verblijft, vaak samen met een paar andere kinderen, in een gezinssituatie. Gastouderopvang is kinderopvang op maat, afgestemd op de behoeften van ouder en kind.

Selectie van gastouders
Gastouders worden zorgvuldig geselecteerd. Zo zijn er regels gesteld aan het opleidingsniveau van de gastouder, kijken wij naar de persoonlijkheid van de gastouder en de veiligheid van de woning. De gastouder en alle volwassen huisgenoten moeten aan alle wettelijk eisen voldoen. Zij zijn ondermeer verplicht om in het bezit te zijn van een verklaring omtrent gedrag.

De koppeling
Wanneer wij een gastouder voor u hebben gevonden die aan uw wensen kan voldoen, volgt er een kennismakingsgesprek. Besluit u om met elkaar verder te gaan, dan volgt het koppelingsgesprek en gaat er een proefperiode in van twee maanden. Een van onze bemiddelingsmedewerkers houdt contact met u en de gastouder. Bij de start van de opvang gaat u een contract met het Gastouderbureau aan van minimaal 6 maanden, met uitzondering van bijzondere situaties zoals ontslag of stoppen van gastouder. Daarna hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand, ingaande op de dag van de schriftelijke opzegging.

Kosten
Voor onze bemiddeling brengen wij u maandelijks bemiddelingskosten in rekening. Voor de opvang spreekt u zelf met de gastouder de hoogte van het uurloon af. Wij kunnen u hierin adviseren.

Kassiersfunctie
Het Gastouderbureau vervult de kassiersfunctie. Dit betekent dat wij de afgenomen uren factureren bij de vraagouder en uitbetalen aan de gastouder.

Informatie
Door op een van de hieronder genoemde onderwerpen te klikken, kunt u over extra informatie beschikken:

Brochure Gastouderbureau, Selectie-criteria voor gastouders

Voor meer informatie over de gastouderopvang kunt u contact opnemen met het Gastouderbureau, tel.: 0226-320208, keuzetoets 3, of per e-mail, gastouderbureau@allente-opvang.nl.

Gast/vraagouder gezocht
Momenteel zijn wij op zoek naar gastouders, bij voorkeur woonachtig in Langedijk. U kunt zich altijd aanmelden als gastouder of vraagouder. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar bovenstaand mailadres of het aanmeldingsformulier in te vullen.