Kinderopvang Langedijk

Welkom bij de Kinderopvang Langedijk, de plek waar alles draait om het kind!
meer...

IKK voor ouders

IKK voor ouders

Per 1 januari 2018 zijn de kwaliteitseisen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang gewijzigd, wat vastgelegd is in de Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). De wijzigingen verbeteren de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Er komt bijvoorbeeld meer aandacht voor de ontwikkeling van uw kind en alle kinderen krijgen een mentor. Eén van de punten is dat Kinderopvang een vak is. We beschrijven hieronder wat dit inhoudt voor u en voor ons.
  • Voortaan coacht een pedagogisch beleidsmedewerker de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. Dat is bij ons belegd bij het zogenaamde Middenkader. Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich ook bezig met het pedagogisch beleid en de werkwijze daarbij. Bijvoorbeeld hoe de pedagogisch medewerkers kinderen uitdagen om nieuwe vaardigheden aan te leren.
  • Het taalniveau van de pedagogisch medewerker is belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Daarom komt er een minimum taalniveau voor de pedagogisch medewerker per 1 januari 2023.
  • Vrijwilligers tellen niet meer mee als pedagogisch medewerker als het gaat om de berekening van het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker. Dat geldt ook voor de derde volwassene op een groep waar drie pedagogisch medewerkers ingezet moeten worden. Dat is geen vrijwilliger, maar een betaalde pedagogisch medewerker die aan de opleidingseisen voldoet.
  • De inzet van stagiaires en medewerkers die nog niet voldoen aan de opleidingseisen voor pedagogisch medewerker wordt beperkt, zodat er voldoende tijd en capaciteit is om hen te kunnen begeleiden.
Allente heeft een opleidingsplan voor de opleiding en ontwikkeling van pedagogisch medewerkers.

Er is een berekening gesteld voor de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. De volgende rekenregel is van toepassing: (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers).
 
Voor Allente is de berekening voor 2020: 
We hebben 31 vestigingen met een LRK nummer
(50 uur x 31 kind centra) + (10 x 100,01) = 2550 uur
Het aantal uren per week: 2550:52 = 49 uur per week