Het Parapluutje

Kinderopvang Langedijk - Het Parapluutje Doordat peuteropvang 't Parapluutje is gevestigd in basisschool De Kleine en Grote Beer, wordt de overgang naar school voor de peuters gemakkelijker. De omgeving is al vertrouwd en de kinderen gaan vaak samen met een vriendje of vriendinnetje naar groep 1. We streven naar een doorgaande lijn met elkaar. Peuters leren van kleuters en kleuters van peuters. Waar de vaardigheden eindigen op de peuteropvang, gaat groep 1 verder. Samen buitenspelen, gezamenlijke activiteiten en/of thema's en ouderbetrokkenheid zijn onze speerpunten.                 
                                                                            
Een waardevolle opstap naar het basisonderwijs 
Als gecertificeerd VVE (Voor Vroegse Educatie) locatie biedt deze peuteropvang elke peuter een omgeving vol geborgenheid en gezelligheid. Een sociale speelplaats waar gecertificeerde leidsters elk kind de aandacht en begeleiding geven die het verdient.

Het GGD rapport van het Parapluutje Heerhugowaard vindt u hier.