Kinderopvang Langedijk

Welkom bij de Kinderopvang Langedijk, de plek waar alles draait om het kind!
meer...

Nieuws

Scholen en kinderopvang sluiten tijdelijk i.v.m. coronavirus

zondag 15 maart 2020

In de middag van 15 maart is bekend geworden dat onze scholen en opvanglocaties vanaf morgen, maandag 16 maart, t/m in ieder geval 6 april 2020 gesloten moeten worden met uitzondering voor kinderen waarvan ouders werkzaam zijn in de cruciale beroepen. 
In navolging op de nieuwsbrief van vrijdag 13 maart jl. informeren we u graag over de volgende ontwikkelingen. 
 
Opvang voor kinderen van ouders werkzaam in cruciale beroepen
Nu de scholen en opvanglocaties de deuren moeten sluiten, bieden wij alleen opvang aan voor kinderen waarvan ouders werkzaam zijn in beroepen die genoemd zijn in de lijst van cruciale beroepen en niet in de gelegenheid zijn hun kind op een andere wijze op te vangen. Zij kunnen in dit geval, zoals door minister Slob is aangekondigd, hun kind brengen naar de eigen locatie. Hierbij blijft gelden dat u kinderen met (neus)verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn en /of koorts thuis dient te houden. De komende dagen zullen we kijken of de huidige groepssamenstelling en/of locatie organisatorisch haalbaar blijft. Mogelijk zullen we hier aanpassingen in moeten aanbrengen. We vragen hiervoor uw begrip.
 
Voor een overzicht van alle cruciale beroepen zie hier.
 
Gaat uw kind naar de peuteropvang?
In principe worden alle peuteropvanglocaties gesloten. Voor kinderen waarvan ouders werkzaam zijn in beroepen die genoemd zijn in de lijst van cruciale beroepen geldt dat u morgenochtend uw kind naar de gebruikelijke locatie kunt brengen. Ook hierbij blijft gelden dat u kinderen met (neus)verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn en /of koorts thuis dient te houden. De komende dagen zullen we kijken of de huidige groepssamenstelling en/of locatie organisatorisch haalbaar blijft. Mogelijk zullen we hier aanpassingen in aan moeten brengen. We vragen hiervoor uw begrip.
 
Gaat uw kind naar de BSO? 
Als uw kind morgen opgevangen wordt op de schoollocatie omdat uw beroep genoemd wordt in de lijst van cruciale beroepen, dan zal uw kind op de reguliere tijd en wijze naar de BSO gaan. Bent u werkzaam in één van de beroepen in de lijst van cruciale beroepen en u wilt alleen gebruik maken van de BSO? Dan kunt u uw kind brengen op de eigen locatie op de reguliere starttijd van de BSO.  
 
Voor alle andere ouders gelden de richtlijnen van het ministerie. Dit betekent dat deze ouders hun kind(eren) thuis dienen te houden. 
 
Gevolg voor de kosten?
Wij realiseren ons dat u mogelijk vragen heeft over het gevolg voor de kosten van de kinderopvang en kinderopvangtoeslag. In de komende dagen worden de praktische, uitvoerende en administratieve zaken verder uitgewerkt. Het kabinet roept ouders op om voor nu alles te laten voor wat het is, dus contracten in stand te houden en facturen te betalen. 
Het crisisteam zal de komende dagen de berichtgeving vanuit de overheid nauwlettend in de gaten houden en houden u op de hoogte zodra we hier meer informatie over hebben.
 
Konnect
We vragen u uw kind(eren) af te melden via Konnect zodat we de kindplanning voor de mensen in de cruciale beroepen zo goed mogelijk kunnen organiseren. 
 
Bij dringende vragen inzake deze maatregelen vragen wij je een mail te sturen naar crisisteam@allente.nl
Onze brancheorganisaties blijven in nauw en direct overleg met staatssecretaris Van Ark om alle vraagstukken die nu op ons afkomen op te pakken. De Staatssecretaris liet ons vandaag weten dat ze grote waardering heeft voor de inzet van de kinderopvangorganisatie en alle medewerkers! Dat is een welverdiende pluim voor iedereen in de branche.
Wij vragen uw begrip en medewerking in deze (voor ons allemaal) bijzondere periode. 
 
Met vriendelijke groet, namens het crisisteam,
Monique Mul
voorzitter crisisteam 

Terug naar overzicht