Kinderopvang Langedijk

Welkom bij de Kinderopvang Langedijk, de plek waar alles draait om het kind!
meer...

Ouderraad regio Midden

Ouderraad regio Midden

Voorstellen: Bianca Eggerding-Paape

Lid LOR-Midden
Ik heb vanuit mijn eigen werkveld geen enkele ervaring met het bestuurlijke en inhoudelijke reilen en zeilen van een bedrijf. Vele termen waren mij dan ook volledig onbekend. Het was (en is) een heel leerproces om mee te draaien in een LOR. Inzicht krijgen in de organisatie van de opvang van Allente heb ik tot nu toe als interessant en verrijkend ervaren. Ik heb mijzelf de rol van notulist toebedeeld, omdat ik dan nog meer in de stof kan duiken om tot een samenhangend en kloppend verhaal te komen, die voor alle ouders en betrokkenen goed leesbaar is als deze verspreid wordt na elke vergadering. De bijeenkomsten zelf zijn informatief en gezellig. Ik heb het afgelopen jaar meegedacht over rapporten/beleidsstukken, de tarieven voor 2019 en bijvoorbeeld het ruilbeleid, waar erg veel om te doen was in 2018. We zijn een adviesraad en proberen dan ook de directie van de Tierlantijn zoveel mogelijk passend te informeren, zodat de stem van de ouders vertegenwoordigd is. Dat is niet altijd een gemakkelijke taak, maar wel een positieve invloed voor mij persoonlijk. Ik denk namelijk mee over de ontwikkeling en groei van mijn eigen kind, binnen Allente. Ik ben dan ook van plan om nog eventjes te blijven. Ben je nieuwsgierig geworden? Zoek me gerust op in de gangen van de Tierlantijn of kom eens een vergadering bijwonen!

 

Voorstellen: Marloes Bak, voorzitter LOR-Midden

Hoe lang zit je al in de LOR-Midden en wat is jouw rol?
Sinds 2012 lid van de ouderraad, en daarna voorzitter geworden.
 
Waarom ben je bij de ouderraad gegaan en wat vind je er leuk aan?
Je bent betrokken bij de opvang waar je kind veel tijd doorbrengt. Je hoort meer en kan meedenken/adviseren over het reilen en zeilen binnen de organisatie. 
 
Welke locaties vertegenwoordigt LOR-Midden?
Tierlantijn en BSO Krullevaar in Broek op Langedijk en Waaidorp.
  
Kan je paar taken opnoemen die je uitvoert in de LOR?
Jaarlijks geeft de Lor adviezen tav tarieven, pedagogisch beleid en voedingsbeleid.
 
Hoe vaak vergaderen jullie?
4 keer per jaar
 
Wat zou je ouders willen vertellen om ook na te denken over een rol in de ouderraad bij de opvang van Allente?
School en opvang komen steeds meer tot elkaar en dat zal je ook zien in de opvang en ondersteuning op school. Het is leuk hierover mee te denken. Daarnaast is SKL altijd op zoek naar verbeteringen en de ouderraad kan hierbij adviseren. Je bent een tolk van andere ouders naar SKL.

 
Regio Midden Contact: lor-midden@kinderopvanglangedijk.nl
 
Vestigingen KDV: Tierlantijn
Peuteracademie: Boekenwurmpje
Peuterspeelzaal: Knots en Siep
BSO: Krullevaar, Waaidorp