Kinderopvang Langedijk

Welkom bij de Kinderopvang Langedijk, de plek waar alles draait om het kind!
meer...

Ouderraad regio Zuid

Ouderraad regio Zuid

Wie zijn wij?
Lor-Zuid is een actieve, gezellige, betrokken groep ouders die zich inzet voor de belangen van alle kinderen binnen de regio Sint Pancras. U kunt daarbij denken aan voedingsbeleid, tarieven, pedagogisch beleid enzovoorts. Op al die gebieden hebben wij adviesrecht en zijn wij een klankbord voor SKL.
We komen ongeveer 4 keer per jaar bijeen om te vergaderen. In die vergaderingen komen bovenstaande punten aan bod.
 
Nieuwe leden
Wilt u ook meedenken en de belangen behartigen voor uw kind(eren)? Dan bent u van harte welkom! Wij zoeken nog ouders om de locaties Torenkamer, Spijtebijt, Peutertuin en De Boei te vertegenwoordigen. U kunt daarvoor contact opnemen met de voorzitter via lor-zuid@kinderopvanglangedijk.nl