Kinderopvang Langedijk

Welkom bij de Kinderopvang Langedijk, de plek waar alles draait om het kind!
meer...

Ouderraden

Ouderraden

Medezeggenschap ouders

Ouders die zich sterk betrokken voelen bij de gang van zaken op de locatie en die daar hun bijdrage aan willen leveren, kunnen lid worden van de lokale ouderraad (LOR). De ouderraad zoekt nog leden, u bent van harte welkom.

Meeleven, meedenken, meedoen, meebeslissen. Met de ontwikkeling van het kind en optimale kwaliteit als uitgangspunten zijn gebundelde krachten van ouders, verzorgers en pedagogisch medewerkers van onschatbare waarde. Allente vindt samenwerking met ouders zeer belangrijk. Naast de wettelijke eisen en verplichtingen vindt Allente het waardevol om beleid en projecten met de oudercommissies af te stemmen en zo samen te werken aan kwalitatief goede en passende kinderopvang.

De formele taken en bevoegdheden van de LOR zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Het is daarnaast aan de leden van de ouderraad om samen met de betreffende regiomanager de verdere inhoud en werkwijze van de participatie te bepalen. Deze zijn vastgelegd in het reglement voor een oudercommissie. Overleg tussen de leden van de LOR en Allente vindt hoofdzakelijk plaats op het niveau van de regiomanager. Samenwerking bij het organiseren van bijzondere gelegenheden zal vaak samen met de pedagogische medewerkers zijn. De lokale ouderraden bij de opvang Allente hebben ervoor gekozen het advies- en instemmingsrecht lokaal te houden.

De centrale ouderraad (COR) bestaat uit de voorzitters van de LOR-en. Hierdoor zijn de verschillende lokale ouderraden vertegenwoordigd. Eens per kwartaal vergadert de COR. Deze vergadering wordt bijgewoond door de directeur. In deze vergadering worden punten van advies of instemming toegelicht door de directeur, eventueel bijgestaan door een stafmedewerker. Hier gaat het om bijvoorbeeld kwaliteitsdocumenten en de tarieven.

Heeft u interesse in deelname in één van onderstaande ouderraden? Stuur dan een e-mail naar de voorzitter van de betreffende raad, via het e-mail adres dat bij de regio vermeld staat.

De opvang van Allente heeft de volgende lokale ouderraden:

Regio Zuid:
Contact: lor-zuid@allente.nl

Vestigingen:
KDV: Stampertjes, Twiddel
Peuterspeelzaal: de Peuterboei, de Peutertuin, De Peuterklas
BSO: Hasselbraam, Spijtebijt, de Torenkamer, De Boei, Muizenhol

Regio Midden
Contact: lor-midden@allente.nl

Vestigingen
KDV: Tierlantijn, Jungle Rock
Peuteracademie: Boekenwurmpje
Peuteropvangl: Knots
BSO: Krullevaar, Waaidorp

Regio Noord
Contact: lor-noord@allente.nl

Vestigingen:
KDV: de PetteVlet, IKC Oudkarspel, De Buitenbanjers
Peuteracademie: de Kleine Veert
Peuterspeelzaal: de Kleine Baai, de Ottertjes
BSO: Ziezo, 't Honk, Wiplala, de Bontebaai.

Ouderraad De Helix
Ouderraad voor IKC De Helix (kinderdagverblijf, peuteropvang en BSO)
Contact: lor-helix@allente.nl

Gastouderbureau
Contact: lor-gastouderbureau@allente.nl

Ouderbetrokkenheid
Ouders zijn betrokken bij wat er op school, op de opvang en met hun kind(eren) gebeurt. Kinderen brengen immers het grootste deel van hun jeugd door op school en veel kinderen ook op de opvang. Hoe kunnen ouders, scholen en de opvang een goede vorm van ouderbetrokkenheid invullen, zodat het kind er beter van wordt?

Begin september 2019 is er een inspirerende avond geweest over ouderbetrokkenheid. Er waren veel ouders en medewerkers van de opvang en scholen aanwezig. Tijdens deze avond heeft Peter de Vries /(deskundige op het gebied van ouderbetrokkenheid) ons meegenomen in de 'wereld van ouderbetrokkenheid'. Naar aanleiding van deze avond is er een denktank (ouders, leerkrachten/Pedagogisch medewerkers) gevormd en gaan wij de komende 2 jaar hiermee aan de slag.

Peter de Vries heeft 2 e-books uitgegeven die u kunt lezen:
Zeven dingen die elke ouder in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moet weten
Samenwerking tussen kinderopvang en ouders