Kinderopvang Langedijk

Welkom bij de Kinderopvang Langedijk, de plek waar alles draait om het kind!
meer...

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Allente (voor opvang en onderwijs bestaat uit de volgende personen:
De heer E.A. Warmoltz (voorzitter)
De heer S. Meijn
De heer J.J.G.M. Brakenhoff
De heer J. Doorenspleet
Mevrouw M. Visser
De heer P. van Diepen
Mevrouw E. Dekker
 
Rol van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft de taak toezicht te houden op het beleid van de bestuurders, de uitvoering van de taken, de uitoefening van bevoegdheden door de bestuurders en de algemene gang van zaken in de stichting. Tevens oefent de raad die taken en bevoegdheden uit die hem in de wet en in de statuten zijn opgedragen of toegekend, een en ander met het oog op de maatschappelijke belangen van de stichting. De Raad van Toezicht kan de bestuurders gevraagd en ongevraagd adviseren en staat deze met raad terzijde.