Kinderopvang Langedijk

Welkom bij de Kinderopvang Langedijk, de plek waar alles draait om het kind!
meer...

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

Integraal Kindcentrum (IKC)
In 2014 is de eerste stap gezet naar één voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit is vormgegeven in een Integraal Kindcentrum (IKC), waar kinderen in een doorgaande pedagogische- en ontwikkelingslijn onderwijs, opvang en begeleiding krijgen. Er is een samenwerking gestart met basisschool De Wijde Veert in Noord Scharwoude (het Palet) en een samenwerking met de naast elkaar gelegen basisscholen de Sint Maarten en de Barnewiel in Oudkarspel.

Inzowijs
Inzowijs gaat zich inzetten op het flexibel aanbieden en inzetten van belegeleiding voor leerlingen met een onderwijs/ zorgarrangement. Inzowijs levert al ruim 11 jaar flexibele vormen van ondersteuning aan kinderen en jongeren in het onderwijs en de zorg. Samen streven we naar de juiste match tussen medewerker, leerling en school.

Parlan 
Allente doet er alles
aan om kinderen optimaal te begeleiden. Maar in sommige gevallen heeft een kind begeleiding nodig die buiten de expertise valt van de pedagogisch medewerkers. Daarom is Allente een samenwerking aangegaan met Parlan, een organisatie met specialistische kennis over kinderen met ‘opvallend gedrag’. Het doel: een betere aanpak en dus een betere begeleiding.

Schakelklas
Vanuit de gemeente zijn er middelen beschikbaar gesteld die de beheersing van de Nederlandse taal bevorderen.
Schakelklassen zijn bedoeld voor autochtone en allochtone leerlingen die een achterstand in de Nederlandse taal hebben. Er wordt onderwijs of begeleiding aangeboden dat er op gericht is deze achterstand weg te werken. De leerling kan daarna (weer) volledig deelnemen aan het reguliere onderwijs. Ook peuters met een achterstand in de Nederlandse taal worden intensief begeleid en goed voorbereid op de overgang naar het onderwijs.
In Langedijk geeft Allente opvang en onderwijs vorm aan de schakelklas. De indicatie wordt, in nauwe samenwerking met onze zorgcoordinator, afgegeven door het CJG.

Sociaal Medische Indicatie (SMI)
De begeleiding en indicatie van gezinnen die extra zorg nodig hebben op sociaal en/of medisch gebied wordt uitgevoerd door het CJG. Kinderopvang Langedijk verzorgt de opvang van deze kinderen binnen één van onze kinderdagverblijven of buitenschoolse opvang voorzieningen. Onze zorgcoordinator vervult ook voor de SMI de brugfunctie naar het CJG.

Overige samenwerkingen
Daarnaast werken wij samen met voetbalvereniging BOL in Broek op Langedijk middels de Sport en Spel BSO, met voetbalvereniging Vrone in Sint Pancras, LSVV in Zuid-Scharwoude, met zwemschool de Geus middels het Zwemles bij de BSO, met Bibliotheek Langedijk middels Boekstart, en op velerlei wijze met het Centrum voor Jeugd en Gezin.