Kinderopvang Langedijk

Welkom bij de Kinderopvang Langedijk, de plek waar alles draait om het kind!
meer...

VVE

VVE

VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) volgens de methode Startblokken
Op alle kinderopvang locaties en peuteropvang groepen, wordt tijdens het reguliere programma gewerkt met de VVE methodiek Startblokken. Een pedagogische werkwijze waarbij spelenderwijs activiteiten aangeboden worden, die gericht zijn op alle ontwikkelingsgebieden van het kind. Er wordt gebruik gemaakt van thema’s. De inhoud van de thema’s hebben betrekking op allerlei zaken uit het dagelijks leven van de peuters: eten en drinken, op vakantie gaan, naar de speeltuin, naar de bakker, enzovoort. Het doel hiervan is om de verschillende ontwikkelingsaspecten zo optimaal mogelijk te stimuleren. Er is een nauwe samenwerking met de bibliotheek als het gaat om de taalontwikkeling van het kind. In samenwerking worden themakisten samengesteld voor de thema’s.

VVE indicatie door het consultatiebureau (CJG)
Het kan zijn dat bij uw kind door de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau een achterstand in ontwikkeling, of een taalachterstand wordt geconstateerd. Zij zal uw kind dan, in overleg met u, toeleiden naar een voorschoolse voorziening zoals de peuteropvang met VVE. Hiermee wordt bedoeld dat uw kind extra kansen krijgt zich goed te ontwikkelen en voor te bereiden op de basisschool. Uw kind wordt bij onze kinderdagverblijven en peuteropvang groepen begeleid door medewerkers, die geschoold zijn in het VVE methodiek Startblokken. Uw kind wordt betrokken bij allerlei activiteiten.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina Peuteropvang.