Kinderopvang Langedijk

Welkom bij de Kinderopvang Langedijk, de plek waar alles draait om het kind!
meer...

Wat doen wij?

Wat doen wij?

Welke service biedt het Gastouderbureau?

 • Houdt een kennismakingsgesprek met de vraagouder
 • Houdt een intakegesprek met een nieuwe gastouder
 • Zoekt een geschikte gastouder voor de vraagouder
 • Is indien gewenst aanwezig bij het kennismakingsgesprek tussen de vraagouder en gastouder
 • Is aanwezig bij het koppelingsgesprek, waarin afspraken worden gemaakt over de opvang, tussen de vraag- en gastouder
 • Stelt de overeenkomst tussen vraag- en gastouder op
 • Organiseert scholing voor de gastouder
 • Vergoedt de Verklaring Omtrent Gedrag voor de gastouder
 • Betaalt de vereiste EHBO training voor de gastouder
 • Voert op de opvangplaats een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) uit en herhaalt deze jaarlijks
 • Geeft informatie over o.a. veiligheid en omgang met kinderen
 • Belt de vraagouder en de gastouder na start van de opvang voor een telefonische evaluatie
 • Houdt na een aantal maanden opvang een evaluatiegesprek met de vraag- en gastouder
 • Helpt de vraagouder met het regelen van noodopvang in situaties waarin de gastouder niet kan opvangen
 • Geeft extra begeleiding aan zowel de vraag-  als gastouder en bemiddelt indien nodig
 • Geeft opvoedingsadviezen aan gastouders
 • Regelt de uitbetaling aan de gastouder (kassiersfunctie)
 • Biedt ouderavonden aan over opvoedkundige zaken
 • Biedt indien nodig overige deskundigheidsbevordering aan voor de gastouder (bijvoorbeeld workshops)
 • Verzorgt de jaaropgave van de vraag- en  gastouder
 • Houdt met de gastouder een jaarlijks voortgangsgesprek
 • Houdt met de vraagouder jaarlijks een telefonisch evaluatiegesprek
 • Bezoekt de gastouder minimaal twee keer per jaar
 • Verstuurt nieuwsbrieven voor vraag- en gastouders
 • Houdt de gegevens van de gastouder bij en kijkt of zij aan de wettelijke eisen voldoet
 • Biedt een secundaire dekking voor de aansprakelijkheidsverzekering van de gastouder (indien de aansprakelijke gastouder kan aantonen geen verzekering te hebben en de schade niet zelf kan voldoen, kan de schade verhaald worden op de aansprakelijkheidsverzekering van het Gastouderbureau).